ANKARA KEMAN KURSU

BAŞLANGIÇ

Öğrenci kemana başlarken öğretmen önce onunla arkadaş gibi sohbet etmeli ve onu tanımalıdır. Özellikle küçük öğrencilerle yapılan derslerde ailenin bir ferdinin derste oturması gereklidir. Keman çalmanın zor olduğu söylense de öğretmen bu söylemin doğru olmadığını pratik olarak göstermelidir. Yaş farkı olmaksızın keman çalmaya başlarken öğretmenin gösterdiği yol sabırla, sıra ile uygulanırsa kemana hakimlik iyileşmeye başlar. Tabi ki bu meseleyi yeterince bilen öğretmenle çalışmak işinizi daha da kolaylaştırır.

Keman öğretmeni parçanın nasıl yorumlanacağını bazen öğrencinin kemanında gösterebilmelidir. Parçalar öğrencilerin yaşlarına uygun ve melodik seçilirse öğrencinin hevesi ve merakı artacaktır. Öğretmenin öğrenciye kemanı sabırla , acele etmeden doğrusunu ve yanlışını göstermesi gerekir. Bu yüzden öğretmenle öğrenci arasındaki ilişki arkadaşlık ortamında devam etmelidir. Tabi bu arada velilere büyük görev düşmektedir. Veliler öğretmenin öğrenciye verdiği ödev ve çalışmanın uygulanmasında yardımcı olmalıdır.

Keman eğitiminde öğrencinin müzik duyumu, seviyesi çok önemlidir. Ayrıca keman çalmaya uygun özellikleri (kolun uzunluğu, parmakların açılabilir olması ve parmak uçlarının etli olması gibi) bulunması öğrenimi kolaylaştırıcı etkenlerdir. Keman eğitimine başlama yaşı 5 – 8 arasıdır. Bazen 4 yaşından itibaren de başlanabilir. Elbette farklı yaşlardaki eğitim farklı özellikleri gerektirir. Yetenekli öğrencilerde farklı özellikler ortaya çıkabilir. (müzik duyumu, hafıza, algılaması, konsantre durumu gibi.) Öğrencinin müzikal yönden hangi tarafı zayıf kalırsa öğretmenin ona ağırlık vermesinde fayda vardır. Keman tutuş tekniğinde ve daha sonra parçaların doğru yorumlanmasında öğretmenin önemi büyüktür.

Unutmamak lazım ki her gün çalışmakta fayda vardır. Çalışırken kemanın doğru tutuşunun, sağ ve sol elin kemanda doğru oturuşunun ayarlanması, acele etmeden, kollarda, sırt ve bacaklarda yorgunluk olduğu zaman hemen dinlenilmesi lazımdır. Kendini kaptırıp dinlenmeden çalınırsa olumsuz sonuçlar oluşabilir. Ayakta çalarken yorulduğumuzda oturarak da çalabiliriz.

Keman Sanatçısı Rasim BAĞIROV

KEMANIN TARİHÇESİ

Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan Keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman ailesinin en geniş aralıklı sesine sahip olan üyesi olan kemanın yanında diğer üyeleri Viola, Çello ve Konturbas’ dır. Keman kendine özgü biçimiyle 16. yüzyılda Avrupa’ da ortaya çıktı. Teknesi, sırt ( Akçaağaç’ tan ) ve göğüs (Köknar’dan) ile yanlıklardan ( Akçaağaç’ tan ) oluşur. Göğsündeki iki delik “F “ biçimindedir. Yanlıkların ortasında büyük bir girinti vardır. Yine Akçaağaçtan yapılan sapın ucu salyangoz biçiminde kıvrımlıdır. Keman imal edilirken, ön, arka kısımlar ve omurga boş bir kutu oluşturacak şekilde birleştirilir. Kuyruğa bağlanan dört tel köprünün üzerinden geçip perdelerden uzanıp akort anahtarlarına bağlanır. Anahtarlar vasıtasıyla akort edilir ve elin perdelere basılması ile değişik sesler ve tonlar elde edilebilir. Çalgının dört teli vardır Pesten tize doğru doğru Sol, Re, La, Mi. Keman ailesinden çalgılar; keman, viyola, çello ve konturbas adlarını taşır. İlk kemanlar, Bavyera’ nın Füssen kentinde İtalya’ nın Brescia ve Cremona kentlerinde ve aynı çağda Paris’ de yapıldı. Teknenin uzunluğu 36 – 36 cm, toplam uzunluk yaklaşık 60 cm dir. 19. yüzyılda İtalyanlar keman yapımında ilk sırayı Paris’li ustalara kaptırdı. Bu ustalar Nicolas Lupot Jean – Baptiste, Vuillaume’ dir. Bu dönemde çalgının tellerini daha çok gerebilmek, gücünü arttırmak ve ses alanını genişletmek amacıyla sap arkaya daha çok eğildi, abanozdan yapılan perdelik uzatıldı ve yine abanozdan yapılan kuyruk eklendi. Çalgının iç yapısında da gerekli değişiklikler yapıldı. Köşeler, takozlar, bas balkonu ve can direğinin boyutları büyütüldü.Yapımcılar 19. yüzyıla değin her türlü telli çalgıyı yapıyorlardı. 20. yüzyılda uzmanlaşmaya başladılar. En büyük keman yapımcıları arasında GagliAnolar, C.Fegant, J. B. Guadagnini, A. Guarneri, L. Guersan, Klotlar, G. P. Maggini, D. Montagnana anılmalıdır. Kemanın çocuklar için yapılmış daha küçük boyutları vardır. Çeyrek, yarım (53 cm) ve üç çeyrek (56cm) 19. yüzyılın ortalarında Türk Müziğinde de kullanılmaya başlanan keman günümüzde gerek Klasik Türk Müziği, gerekse Türk Sanat Müziği ‘ nin vazgeçilmez çalgıları arasındadır. Alaturka kemanda Sol, Re, La, Mi akordu yerine La,Re,La,Re ve Sol,Re, La,Re akortları da kullanılır. Alaturka kemancılar sesini arttırmak amacıyla genellikle çalgının göğsünü içten incelttirirler.ÜCRETSİZ DENEME DERSİ
SINIF SAYISI 1 YA DA 2 KİŞİLİK
KEMAN EĞİTİMİ
BANDIRMA KEMAN KURSU

DERS GÜNLERİ

DERS GÜNLERİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE GÖRE AYARLANIR
BALIKESİR MÜZİK KURSU