ANKARA MÜZİK KURSU
T.C. M.E.B. ÇAĞLAR MÜZİK KURSU OLARAK


VİZYONUMUZ; Çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişmelerine eğitimde kullanabilecek en güçlü araç olan müziğin ve müzik eğitiminin olumlu etkileri ile katkıda bulunma sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

MİSYONUMUZ; Müziğin bireysel ve sosyal alandaki geliştirici katkılarını eğitim yoluyla insanlara aktarmak, insanları sanata yöneltmek, bireyin yaratıcılığını artırmak ve geliştirmektir. Duyarlı, bilinçli algılaması ve müzikalitesi güçlü amatör ve profesyonel bireyleri dünya müziği ile paralel yetiştirebilmektir.

Bu amaçla müzik derslerimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, onların mümkün olduğunca katılımcı olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin müzik ve sanat çevresi ile olan iletişiminin düzenli, sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak.

Alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize doğru bir çalgı eğitimi vererek, müzik icrası için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilere benimsetilmesi, müziksel işitme ve ritm duygusunu güçlendirmek, ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak müziği sevdirmek müzik kültürünü oluşturmak ayrıca, başarılı olan öğrencileri mesleğe yönelterek, onların gelişmelerini sağlamak, eksiklerini gidermek isteyen sanatçılara yardımcı olmak.

Orkestra dersleri ile bir bütünün parçası olmayı öğreterek, müziğin bireysel tarafı dışında beraberlik duygu ve düşüncesi ile icra edildiğinde yetişkinliğe hazırlamaktır.


T.C. M.E.B. ÇAĞLAR MÜZİK KURSLARI OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZE;

Temel müzik bilgilerini kavratmak,

Ritm duygusunu kuvvetlendirmek,

Enstrümanı doğru kullanarak, ulusal ve evrensel duyguları, düşünceleri, zevkleri ifade becerisini geliştirmek,

Zengin bir repertuar oluşturmak.

Bu anlayışla eğitim veren T.C. M.E.B. ÇAĞLAR MÜZİK KURSLARI, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün çizdiği yolda, bilimsel temelleri olan ve devamlı gelişen bir çizgide eğitim hizmetini sürdürmektedir.

ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ile BAŞLARKEN;

Sevgili Müziksever;

Müzik duygusal dünyamızın renklerini, insanca yaşamanın ideallerini, geçmişi, günümüzü, geleceği, gerçeği, masalı, iyiliği, kötülüğü, kısaca yaşamı anlatım aracıdır. İnsanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde müziğin olmaması düşünülemez. Toplumsal çağdaş yaşamın getirdiği yenilikler içinde geleneklerimizi ve insancıllığımızı kaybetmemenin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz. Sanatı ve dolayısıyla müziği bu denli önemli kılan yaşadığı dünyanın zorluklarına karşı insanın duygusal dünyasını ayakta tutabilmesidir. Müziğe ve müzik eğitimine bakış açısı bütün teknolojik gelişmeler içinde bu yönde olmalıdır. İnsanı insan yapan değerler içinde sanat belki de en önemli dayanak noktasıdır.

ÇAĞLAR MÜZİK KURSU, insan-müzik ilişkisine bu bağlamda yaklaşmaktadır. Sanatı sadece ürünü olan sanat eseri ile değil, onu üreten insana ve insanlığa olan katkısı ile değerlendirmektedir. İnsana dair güzel olan ne varsa paylaşmak için sanata ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu yaklaşımla ÇAĞLAR MÜZİK KURSU müzik eğitimi alanındaki otuz yıllık tecrübesini siz değerli öğrencilerle paylaşmak istemektedir. Çocuğun ve bireyin kişisel gelişiminin içinde müziğin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile topluma hizmet amacı ÇAĞLAR MÜZİK KURSU’nun idealleri arasında yer almaktadır.

Sanat dolu insanca bir yaşam dileğiyle…