1940 yılında Erzurum’da doğan Alaeddin ÇAĞLAR 1965 yılında Gazi Müzik Bölümünde yüksek öğrenim hayatına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulu seminerleri dolayısıyla önce İstanbul’a sonrasında İtalya’ya gönderildi.

İtalya’daki çalışmalarından sonra Türkiye’ye dönen Alaeddin ÇAĞLAR, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uzun süre müzik öğretmenliği yaptı. 1988-1991 yıllarında Ankara Üniversitesinde müzik dersleri verdi. Çok sesli koro ve orkestraları kurup yönetti. Halk müziğinin çok seslendirilmesi konusunda çalışmalar yaptı.

Dünya ve Türk kültür tarihini, özellikle müzik tarihimizi araştırdı. Bu araştırmalar şu konuları kapsamaktadır:

Halk Bilim, Sanatta Ulusallık-Evrensellik, Türk Müziğinin Geleneksel Öğelerinden Yararlanma, Halk Eğitimi, Üniversitede Halk Eğitimi, Üniversitenin Müzik Eğitimi Konusundaki İşlevi, Üniversitede Güzel Sanatlar Eğitimi, Türk Halk Edebiyatı, Tasavvuf Felsefesi ve Müziği, Sanatın Yaygınlaştırılması ve Demokratikleştirilmesi, Estetik, Etnoloji ve Müzik, Sanat Eğitimi Kuramları, Müzik Eğitimi Tarihi, Çok İşlevli Sanat, Sanat Sosyolojisi, Sanat Eğitim Bilimi, Tiyatro ve Müzik, Kitle İletişim Araçlarının Kültürel İşlevi

Yılda 40’ın üzerinde konser düzenleyen Alaeddin ÇAĞLAR, 1990 yılında kurduğu ÇAĞLAR MÜZİK KURSUNUN kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmalarına devam etti.