Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Bolu
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (374) 253 45 11
 Web:www.ibu.edu.tr
Anadolu Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuvarı
 Şehir:Eskişehir
 Bölüm:Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar, Yaylı Çalgılar Yapımı, Tiyatro
 Tel:+90 (222) 335 05 81
 Web:www.anadolu.edu.tr
Atatürk Üniversitesi
 
 Fakülte:Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
 Şehir:Erzurum
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (442) 218 41 20
 Web:www.atauni.edu.tr
Bilkent Üniversitesi(Özel)
 
 Fakülte:Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
 Şehir:Ankara
 Bölüm:Piyano, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Nefesli Çalgılar, Koro,Teori, Kompozisyon, Ritmik Müzik, Tiyatro
 Tel:+90 (312) 290 40 00
 Web:www.bilkent.edu.tr
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Çanakkale
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (286) 212 88 19
 Web:www.comu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
 Fakülte:Buca Eğitim Fakültesi
 Şehir:İzmir
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (232) 464 80 67
 Web:www.deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
 Fakülte:İzmir Devlet Konservatuvarı
 Şehir:İzmir
 Bölüm:Gitar, Kompozisyon, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Opera, Piyano, Harp, Yaylı Çalgılar, Piyano Onarımı ve Yapımı, Bale
 Tel:+90 (232) 464 80 67
 Web:www.deu.edu.tr
Erciyes Üniversitesi
 
 Fakülte:Güzel Sanatlar Fakültesi
 Şehir:Kayseri
 Bölüm:Müzik Bilimleri
 Tel:+90 (352) 437 49 37
 Web:www.erciyes.edu.tr
Gazi Üniversitesi
 
 Fakülte:Gazi Eğitim Fakültesi
 Şehir:Ankara
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (312) 212 68 40
 Web:www.gazi.edu.tr
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Tokat
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (356) 212 17 46
 Web:www.gop.edu.tr
Haliç Üniversitesi (Özel)
 
 Fakülte:Konservatuar
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Türk Musikisi,Tiyatro
 Tel:+90 (212) 621 37 05
 Web:www.halic.edu.tr
İnönü Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Malatya
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (422) 341 00 10
 Web:www.inonu.edu.tr
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Özel)
 
 Fakülte:Fen Edebiyat Fakültesi
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (212) 286 16 60
 Web:www.bilgi.edu.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
 Fakülte:Fatih Eğitim Fakültesi
 Şehir:Trabzon
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (462) 325 32 23
 Web:www.ktu.edu.tr
Mersin Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:İçel
 Bölüm:Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano, Şan, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
 Tel:+90 (374) 253 45 11
 Web:www.ibu.edu.tr
Mimar Sinan Üniversitesi
 
 Fakülte:İstanbul Devlet Konservatuarı
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano, Şan ve Opera, Kompozisyon, Müzikoloji, Bale, Tiyatro
 Tel:+90 (374) 253 45 11
 Web:www.ibu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Samsun
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (362) 457 60 12
 Web:www.omu.edu.tr
Sakarya Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:Adapazarı
 Bölüm:Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği
 Tel:+90 (264) 346 00 90
 Web:www.sau.edu.tr
Selçuk Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:Konya
 Bölüm:Şan, Türk Sanat Müziği, Tiyatro
 Tel:+90 (332) 351 18 82
 Web:www.selcuk.edu.tr
Trakya Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:Edirne
 Bölüm:Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano
 Tel:+90 (284) 214 42 10
 Web:www.trakya.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi
 
 Fakülte:Müzik Toplulukları
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Sanat Ve Tasarım Fakültesi
 Tel:+90 (212) 259 70 70
 Web:www.yildiz.edu.tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuvarı
 Şehir:Afyonkarahisar
 Bölüm:Piyano, Yaylı Çalgılar, Türk Sanat Müziği
 Tel:+90 (272) 214 19 02
 Web:www.aku.edu.tr
Ankara Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuvarı
 Şehir:Ankara
 Bölüm:Koro, Modern Dans
 Tel:+90 (312) 212 60 40
 Web:www.ankara.edu.tr
Atatürk Üniversitesi
 
 Fakülte:Güzel Sanatlar Fakültesi
 Şehir:Erzurum
 Bölüm:Müzik Bilimleri
 Tel:+90 (442) 218 41 20
 Web:www.atauni.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Sivas
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (346) 219 10 10
 Web:www.cumhuriyet.edu.tr
Çukurova Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:Adana
 Bölüm:Kompozisyon, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Opera, Piyano, Yaylı Çalgılar, Tiyatro
 Tel:+90 (322) 338 60 84
 Web:www.cc.cu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
 Fakülte:Güzel Sanatlar Fakültesi
 Şehir:İzmir
 Bölüm:Müzik Bilimleri
 Tel:+90 (232) 464 80 67
 Web:www.deu.edu.tr
Ege Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
 Şehir:İzmir
 Bölüm:Çalgı Yapımı, Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
 Tel:+90 (232) 388 01 10
 Web:www.ege.edu.tr
Fırat Üniversitesi
 
 Fakülte:Devlet Konservatuarı
 Şehir:Elazığ
 Bölüm:Türk M. Temel Bilimler
 Tel:+90 (424) 237 00 00
 Web:www.firat.edu.tr
Gaziantep Üniversitesi
 
 Fakülte:Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 Şehir:Gaziantep
 Bölüm:Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
 Tel:+90 (342) 360 12 00
 Web:www.gantep.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi
 
 Fakülte:Ankara Devlet Konservatuvarı
 Şehir:Ankara
 Bölüm:Yaylı Çalgılar, Piyano, Opera, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon, Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Bale Dansçılığı, Koreoloji, Modern Dans, Oyunculuk
 Tel:+90 (312) 305 50 00
 Web:www.hun.edu.tr
Harran Üniversitesi
 
 Fakülte:Fen Edebiyat Fakültesi
 Şehir:Şanlıurfa
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (414) 312 84 56
 Web:www.harran.edu.tr
İstanbul Üniversitesi
 
 Fakülte:İstanbul Devlet Konservatuarı
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Yaylı Çalgılar, Piyano, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon, Opera, Bale
 Tel:+90 (374) 253 45 11
 Web:www.ibu.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi
 
 Fakülte:İstanbul Türk Musikisi Devlet Kon.
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Çalgı Yapımı, Müzikoloji, Kompozisyon, Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
 Tel:+90 (212) 285 30 30
 Web:www.itu.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi
 
 Fakülte:Güzel Sanatlar Fakültesi
 Şehir:İzmit
 Bölüm:Müzik
 Tel:+90 (262) 321 52 26
 Web:www.kou.edu.tr
Marmara Üniversitesi
 
 Fakülte:Atatürk Eğitim Fakültesi
 Şehir:İstanbul
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (212) 518 16 00
 Web:www.marun.edu.tr
Niğde Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Niğde
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (388) 232 10 11
 Web:www.nigde.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Denizli
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (258) 212 55 55
 Web:www.pamukkale.edu.tr
Selçuk Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Konya
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (332) 351 18 82
 Web:www.selcuk.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi
 
 Fakülte:Burdur Eğitim Fakültesi
 Şehir:Isparta – Burdur
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (246) 237 08 50
 Web:www.sdu.edu.tr
Uludağ Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Bursa
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (224) 442 80 01
 Web:www.uludag.edu.tr
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 
 Fakülte:Eğitim Fakültesi
 Şehir:Van
 Bölüm:Müzik Öğretmenliği
 Tel:+90 (432) 225 16 94
 Web:www.yyu.edu.tr
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
 Fakülte:Fen Ve Edebiyat Fakültesi
 Şehir:Kıbrıs
 Bölüm:Müzik
 Tel:+90 (392) 223 49 00
 Web:www.emu.edu.tr