Ankara’da Bale Kursu Almak istiyorsanız tam yerine geldiniz.

Bale Kursu Ankara

PROGRAMIN SEVİYESİ

M.E.B özel kurslar yönetmeliği “MADDE 15” de belirtilen öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

PROGRAMIN AMACI

Uluslararası standartlarda eğitmen, dansçı ve koreograf yetiştirmek.

Öğrencilerin doğru bir Bale eğitiminden geçmelerini sağlamak.

Bale hakkında birikimli, donanımlı ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmek.

Öğrencilerin sanatsal donanımlarını üst seviyeye çıkarmak

Klasik balenin yanında diğer dans formları hakkında da bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 Müzik, ritim ve dans ilişkisini kuran dansçı adayları yetiştirmek.

 Ülkemizde Bale sanatının yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalar yürütmek.

PROGRAMIN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Öncelikle konular öğrencilere yaş gruplarına uygun anlayabilecekleri şekilde pratik olarak anlatılır.

Eğitmen hareketleri öğrencilere bizzat gösterir.

 Bu hareketler eğitmenin nezaretinde öğrenciye tekrar ettirilip pekiştirilecektir.

Anasayfa