Çello Kursu Ankara

Çağlar Müzik Kursunda Viyolonsel eğitimine başlamadan önce , öğrenci bir yetenek testine girer ve gerekli özelliklerin varlığı araştırılır. Viyolonsel kursu alacak olan öğrencide müzikal hafıza, duyma becerisi ve ritm duygusu gibi özellikler aranır. Bu özelliklere sahip öğrencilerin fiziksel özellikleri de incelenir ve eğitim programımıza kayıtları yapılır.   Bahsi geçen yetenek testleri kursumuzca ücretsiz yapılmaktadır. Deneme dersi için kursumuzu arayıp randevu almanız gerekmektedir.
Viyolonsel kursu almak için büyük yaşta olmaya gerek yoktur. Avrupa Amerika gibi sanat merkezi olarak kabul edilebilecek kıtalarda viyolonsel eğitimi çocukluk çağında başlar. Kursumuzda 6 yaştan itibaren her yaş gurubu için viyolonsel eğitimi verilmektedir.   
Enstrüman çalmanın insan beyni ve vucuduna sağladığı faydalar bilimsel olarak da kanıtlanmıitır. Bu faydaların yanı sıra disiplin, sanatsal aktiviteleri takip etme, bireysel ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme ve kaliteli zaman geçirme becerisi gibi kazanımlar da öğrencimize aşılamayı hedeflediğimiz değerler içindedir..

   Viyolonsel eğitimine başlamadan önce, öğrencinin boyuna uygun ölçüde bir enstrüman seçilir. Eğitim programı arşe tutma, arşe hakimiyeti, enstrümanı doğru kavrama ve hakim olma konularıyla başlar. Bu süreç eğitim programının en önemli kısmıdır. Bu temel ne kadar sağlam olursa, eğitim süreci o kadar sağlıklı ilerler.

   Viyolonsel eğitimimiz, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Viyolonsel Anasanat dalı bölümü mezunu eğitmenimiz tarafından verilmektedir.

       Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kursumuzda eğitim programı sona erdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge vermekteyiz.

       6 yaştan itibaren her yaşa yönelik eğitim programı mevcuttur.

       Viyolonsel Derslerinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu’nun onayladığı programları öğrencinin yaş ve seviyesini göz önüne alarak uygulamaktayız.


Çağlar Müzik Akademi Tongo 28 Şubat 2016 Konserinden 

Anasayfaya Dön