Ankara Çocuk Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni

Ergün Çağlar

PROGRAMIN SEVİYESİ

M.E.B özel kurslar yönetmeliği “MADDE 15” de belirtilen öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 Program; Teorik ve Uygulamalı, bol alıştırmalı uygulanacak.

 Konuların işlenişinde teorik bilgi hayata yönelik olarak işlenecektir.

 Konuları, temel ders kitabı yanında yardımcı kaynaklardan yararlanılarak işlenecektir.

 Kursiyerin kullandığı çalgının özellikleri dikkate alınarak konular işlenecektir.

 Ders ile ilgili her türlü hazırlıkları önceden yapıp öğrencilerin derste uygulayabilmesi için şartlar oluşturulacaktır.

 Gerektiğinde uzman ve kaynak kişilerden yararlanılacak.

 Konuların uygulanmasında kursiyerin yaşı, seviyesi ve ilgisi dikkate alınarak değişik örneklerden (Pop, Jaz, Türk
Müziğinden yararlanılacaktır.)