PROGRAMIN SEVİYESİ

M.E.B özel kurslar yönetmeliği “MADDE 15” de belirtilen öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

PROGRAMIN AMACI

 Temel diksiyon kuralları / fonetik

 Sesin etkili kullanımı – ses temrinleri / ses uyumları

 Nefes, artikülasyon vurgu ve tonlama

 Metin değerlendirme

 Doğru, güzel bir Türkçe ile kendini iyi ifade edebilme

 Doğru, güzel ve etkileyici okuma yöntemleri

 Konuşma metni sunumu

 Kelimelerin anlaşılabilir biçimde söylenmesi / dudak tembelliğinin giderilmesi

 Türkçenin özellikleri / ulamalar

 Dil ve anlatım bozuklukları – giderilmesinin yöntemleri

 Dialog – karşılıklı konuşma

 Telefon görüşmelerinde etkili iletişim becerisi

 Monolog – tek kişilik konuşma

 Dil bilinci / doğaçlama konuşma

 Topluluk önündeki konuşmalardan önce, konuşma sırasında ve sonrasında yapılması – yapılmaması gerekenler

 Dinleyici kitlesini etkilemek üzerine uygulamalar

 Kürsü hâkimiyeti

 Kişi ya da gruba yönelik konuşmalarda başarılı olmanın yöntemleri

 Topluluk karşısında heyecanın yenilmesi

 Kürsüde olmanın avantajları

 Kürsüyü doğru kullanmak

 Hazırlıklı konuşma

 Hazırlıksız konuşma

 İyi ve doğru dinleme

 Sıkılganlığı yenme ve heyecanı kontrol edebilme

 Dinleyicinin ilgisini üst seviyede tutabilmek

 İkna etmeyi, harekete geçirmeyi, bilgilendirmeyi, etkilemeyi, eğlendirmeyi öğrenmek

 Fark etme ve fark edilme yöntemleri

 Tüm bunları drama ile uygulama

 Beden Dilinin Etkin Kullanımı

 Yüz, El, Kol, Ayak ve Gözlerin Verdiği Mesajlar

 Baş Hareketleri

 Duruşlar ve Davranış Biçimleri

 Alan ve Mekân Kullanımı ve Hâkimiyet Alanı

 Eşya Kullanımı

 İktidar Oyunları

 Etkili ve Güçlü İletişim İçin Yöntemler

 Kurumsal ve kişisel İmaj

 Kurumsal davranış yöntemleri ve protokol