Gitar Kursu Ankara

Çağlar Müzik Kursunda Gitar eğitimine başlamadan önce , öğrenci bir yetenek testine girer ve gerekli özelliklere sahip olup olmadığına bakılır. Gitar kursu alacak olan öğrencide müzikal hafıza, duyma becerisi ve ritm duygusu gibi özellikler aranır. Bu özelliklere sahip öğrencilerin fiziksel özellikleri de incelenir ve eğitim programımıza kayıtları yapılır.   
Yukarıda bahsettiğimiz yetenek testleri kursumuzca ücretsiz yapılmaktadır. Deneme dersi için kursumuzu arayıp randevu almanız gerekmektedir.

Gitar kursu almak için yaş sınırlaması yoktur. Kursumuzda 7 yaştan itibaren her yaş gurubu için gitar eğitimi verilmektedir.   

Enstrüman çalmanın insan beyni ve vucuduna sağladığı faydalar bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu faydaların yanı sıra disiplin, sanatsal aktiviteleri takip etme, bireysel ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme ve kaliteli zaman geçirme becerisi gibi kazanımlar da öğrencimize aşılamayı hedeflediğimiz değerler içindedir..

   

Gitar eğitimine başlamadan önce, öğrencinin fiziksel yapısına uygun ölçüde bir enstrüman seçilir. Eğitim programı gitarı doğru pozisyonda tutma,sağ ve sol elin gitarın üzerinde doğru şekilde durması ve iki elin koordinasyonlu çalışmasına yönelik konular ile başlar. Bu süreç eğitim programının en önemli kısmıdır.Bu temel ne kadar sağlam olursa, eğitim süreci o kadar sağlıklı ilerler.

       

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kursumuzda eğitim programı sona erdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge vermekteyiz.

       

7 yaştan itibaren her yaşa yönelik eğitim programı mevcuttur.

       

Gitar Derslerinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu’nun onayladığı programları öğrencinin yaş ve seviyesini göz önüne alarak uygulamaktayız.

 

 

İLGİLİ MAKALELER

Türk Gitar Müziği Çalışmaları

Piyano eğitimi / Bilimsellik ilişkisi

Müzik Yeteneği ve Yanlış Anlaşılmaları

Piyano Eğitiminde Ebeveyn – Öğrenci – Öğretmen

Keman Eğitimi Açısından İlköğretim Çağındaki Çocuklarda
Fiziksel ve Zihinsel Gelişim

 

 

ÜCRETSİZ DENEME DERSİ
SINIF SAYISI 1 YA DA 2 KİŞİLİK
GİTAR EĞİTİMİ
AMKARA GİTAR EĞİTİMİ
ANKARA GİTAR KURSU
ANKARA MÜZİK KURSU