Keman Kursu Eğitiminde ölçme ve değenlendirme


keman kursu ankara
keman kursu ankara

Ankara Keman Kursu

‘nda müzikal beceri sadece duymak odaklı değil, içinde dinleme müziksel eşgüdüm zeka ve deneyimin olduğu oldukça karışık bütünsel bir yapıdır. Keman kursunda zihinsel etkinliğin yanı sıra motor becerisi de müziksel yetenek konusunda oldukça önemlidir. Bu açıdan çalınacak çalgıya göre motor becerilerinin de sınanması Keman Kursu Eğitimi, müzik yetenek, keman kursu ve eğitim için bir ölçü olabilecektir. (Boyle-Radocy, 1989,141)

                Keman Kursu Eğitiminde ölçme oldukça karışık durum olarak göze çarpmaktadır. Özellikle keman eğitiminde beceri kurumsal bilgilerden daha ağır basmaktadır. Psikomotor davranışların tekrarlamalar yoluyla geliştirilmesi beceriyi oluşturmaktadır. (Ortaöğretim Kurumlarında müzik Öğretimi ve sorunları)

                Performans kelime ile anlama bir işi yerine getirme demektir. Bir işi yerine getirme derecesine belirleme ise performans testlerinin yardımı ile gerçekleşmektedir. Türkiye, Ankara ‘da Keman Kursu Eğitimi alanındaki çeşitli kurumlardaki sınavlar, yarışmalar performans testleri ile yapılmaktadır. Ülkemizde 1970’leredn beri dönem dönem Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi performans testleri kullanılmaktadır.

                Edip Günay, Ali Uçan gibi müzik eğitimcileri bu alanda araştırmalar yapmışlardır. Keman Kursu Eğitiminde bir grup özel hedefler gibi araştırmalar bu çalışmalardandır.

                Kane, psiko-motor davranışlarını performans değerlendirmeleri olarak ölçüldüğünü söylemektedir. Performans değerlendirmesi sistematik gözlem yoluyla veri toplama süreci olarak tanımlanabilir. Keman Kursu Eğitiminde performans testleri bireyin Keman Çalma ve söyleme becerilerinin ölçülmesinde kullanmaktadır. Müziğin var oluşundan beri eylem, bilgiden önce geldiğinden performansın ölçülmesi müzik eğitimcileri ve keman Kursu eğitimcilerinin arasında oldukça yaygın görünmektedir.

                Keman Kursu Eğitiminde kullanılan performans testleri 3 grupta toplanabilir; Çeteleme ölçekle araçlar, dereceleme ölçekli araçlar, çeteleme-dereceleme ölçekli araçlar.

Hillbrand deşifre testi: Hillbrand tarafından geliştirilmiştir. 4. Ve 6. Sınıflar için nota okuma teknikleri içermektedir. 10 dakikalık uygulama süresi vardır.

Farnum (keman) yaylı sazlar ölçeği Stephen Farnum tarafından geliştirilmiştir. Keman ve yaylı sazlar için kullanılmaktadır.

Keman Kursu Eğitimi için çalma becerisi birkaç tür yöntemle ölçülebilmektedir.

  • Sadece becerinin ölçülmesi: becerinin öğrenildikten sonra ölçülerek davranışın puanlanması.
  • Sadece ürünün ölçülmesi: öğrenci öğretilmiş beceriye göre değerlendirilir. Ancak bu tür ölçmelerde ürünün hedef davranışı yeterince temsil etmesi gerekmektedir.
  • Beceri ve ürünün birlikte ölçülmesi becerinin çok karmaşık olduğu durumlar veya ürünün hedefi yeterince temsil etmediği durumlarda kullanılmaktadır. Gözlem ve inceleme sonuçları puanlanmaktadır. Keman Kursu Eğitimi için çalma becerisini ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemdir.

Çözümlemesi yapılan beceriye oluşturan davranışlar içinde kritik davranışlar saptanır. Oluşturulan araçlar davranışı ölçmek üzere kullanılır. Keman çalma becerisinde öğrenci icra ederken gözlenir ve gözlem sonuçları puanlanır.

İlgili Makaleler:

Keman Hakkında

Keman Eğitimi Hakkında

Keman Yay Teknikleri

Kemanda Çalma Teknikleri

Keman Eğitiminde Kendinizi Geliştirebileceğiniz 25 Pratik Uygulama

 

Keman kursu Ankara

Author: Ergün ÇAĞLAR

Ankara Devlet Oprera Orkestrası keman sanatçıları tarafından 1990 yılında kurulan Çağlar Müzik Kursu Ankara’nın en eski müzik kursu olarak 29 yıldır binlerce öğrenciyi sanatla tanıştırdı ve halen alanında profesyonel eğitmenlerle çalışmalarını sürdürmekte.

Leave a Reply