1940 yılında Erzurum’da doğan Alaeddin ÇAĞLAR 1965 yılında Gazi Müzik Bölümünde yüksek öğrenim hayatına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulu seminerleri dolayısıyla önce İstanbul’a sonrasında İtalya’ya gönderildi.

İtalya’daki çalışmalarından sonra Türkiye’ye dönen Alaeddin ÇAĞLAR, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uzun süre müzik öğretmenliği yaptı. 1988-1991 yıllarında Ankara Üniversitesinde müzik dersleri verdi. Çok sesli koro ve orkestraları kurup yönetti. Halk müziğinin çok seslendirilmesi konusunda çalışmalar yaptı.

Dünya ve Türk kültür tarihini, özellikle müzik tarihimizi araştırdı. Bu araştırmalar şu konuları kapsamaktadır:

Halk Bilim, Sanatta Ulusallık-Evrensellik, Türk Müziğinin Geleneksel Öğelerinden Yararlanma, Halk Eğitimi, Üniversitede Halk Eğitimi, Üniversitenin Müzik Eğitimi Konusundaki İşlevi, Üniversitede Güzel Sanatlar Eğitimi, Türk Halk Edebiyatı, Tasavvuf Felsefesi ve Müziği, Sanatın Yaygınlaştırılması ve Demokratikleştirilmesi, Estetik, Etnoloji ve Müzik, Sanat Eğitimi Kuramları, Müzik Eğitimi Tarihi, Çok İşlevli Sanat, Sanat Sosyolojisi, Sanat Eğitim Bilimi, Tiyatro ve Müzik, Kitle İletişim Araçlarının Kültürel İşlevi

Yılda 40’ın üzerinde konser düzenleyen Alaeddin ÇAĞLAR, 1990 yılında kurduğu ÇAĞLAR MÜZİK KURSUNUN kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmalarına devam etti.
.

Keman Sanatçısı Ergün ÇAĞLAR

1969 yılında doğdu. Keman çalışmalarına 8 yaşında keman sanatçısı olan babası Alaeddin Çağlar’la başladı.1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının açmış olduğu yetenek sınavını kazanarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konzertmaisteri (baş kemancı) Prof. Dr. Murat TAMER’in öğrencisi oldu. 1985 yılına kadar çalıştı. 1985 yılında Macaristanlı Prof. Dr. Banki Horvart SANDOR’un sınıfına katıldı. 1990 yılında dereceyle Konservatuvarı bitirdi. Bu yıllar içinde Ulvi YÜCELEN ve Selim ÖGÜT ile oda müziği, Hikmet ŞİMŞEK ve Gürer AYKAL ile orkestra dersleri, İlhan BARAN ve Turgay ERDENERLE armoni dersleri yaptı. 1980 yılında piyano eğitiminede başlayan santçı devlet konservatuvarında Öznur ORBAY ve Banu PERK’ten piyano eğitimi aldı. 1985-1990 yılları arasında Muzaffer ARKAN ile koro derslerini tamamladı. 1988 yılında Bilkent Üniversitesinin açmış olduğu yaz festivaline katılarak Ankara’da ve İzmir’de konserler verdi. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının açmış olduğu solistlik sınavı kazanarak ilk solistlik konserini şef Ertuğ KORKMAZ yönetimide H.Ü. Devlet Konservatuvarı Orkestrası eşliğinde CSO’da verdi. Aynı yıl Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesinin sınavını kazanarak 1.keman sanatçısı olarak göreve başladı. Damdaki Kemancı, Üç Silahşörler, İstanbulname, Zengin Babanın Fakir Oğlu, Arşın Malalan, Uçarcasına gibi bale ve operetlerde konzertmaisterlik (baş kemancı) yaptı. Hikmet Şimşek yönetiminde kurulan oda orkestrasına katılarak önce İstanbul Festivaline sonrada Yunanistan konserlerine katıldı. 1993 yılında Devlet Opera ve Balesinde Orkestra Müdür Yardımcılığı görevi yaptı. Devlet Opera ve Balesi ile birlikte Türkiye’de İstanbul ve Aspendos festivallerine, yurt dışında da İtalya, Danimarka ve Avusturya konserlerinde görev aldı. Aynı yıllarda Devlet Tiyatrolarında konuk sanatçı olarak bir çok oyunun orkestrasında görev aldı. Devlet Tiyatroları ile birlikte Tataristan Tiyatro Festivaline katıldı. Atatürkçü Düşünce derneğinin düzenlediği konserde Başkent Oda Orkestrasının solistliğini yaptı. Çalışmalarına uzun yıllar Server Ganiev ile devam etti. Orkestra şefi Antonio PİROLLİ, Rauf ABDULLA YEV, Hikmet ŞİMŞEK, Bujor HOİNÇK, Gürer AYKAL, Rengim GÖKMEN, Sunay MURATOV ve Naci ÖZGÜÇ gibi şeflerle uzun yıllar çalıştı. _ 1990 yılında kurulan Çağlar Müzik Kursu’nun Genel Sanat Yönetmenliğini yapan sanatçı 2004 yılında Çağlar Oda Orkestrasını kurdu. Aynı yıl 0DTÜ Senfoni orkestrasının film müzikleri konserinin Azeri sanatçı Ferhat Agamalizade ile birlikte solistliğini yaptı. Ankara’da ve Kıbrıs’ta bir ok konserler verdi. Aynı zamanda orkestranın konzertmaisterliğini (baş kemancı) ve solistliğini yapmıştır. Sanatçı Çağlar Oda Orkestrası ve Deniz Kuvvetleri Bandosu ile birlikte sayısız konsere imza atmıştır. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında MEB Çankaya İlçe Müdürlüğünün düzenlediği klasik müzik yarışmasının sponsorluğunu üstlenerek yarışmada dereceye giren öğrencilerle orkestralar kurarak MEB Şura Salonu ve konservatuvar salonlarında konserler düzenlemiştir. 2004 yılında kurmuş olduğu Çağlar Çocuk Senfoni Orkestrasıyla çok sayıda konserler vermiştir. 300 kişilik Kemancı Çocuk Orkestasıyla çalışmalarına devam eden sanatçı 2013 yılından itibaren Türkiye içinde Bodrum’da, yurt dışın da Paris’te yaz kampları ve masterclasslar düzenlemektedir. Halen Çağlar Müzik Kursunda eğitim vermeye devam etmektedir.